Habarlar

Ganatly bedewleriň halkara bäsleşiginiň hem-de döredijilik bäsleşiginiň jemleri jemlenildi

Ganatly bedewleriň halkara bäsleşiginiň hem-de döredijilik bäsleşiginiň jemleri jemlenildi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy hem-de Türkmen

Dowamy
Halkara ahalteke atçylyk toplumynda baýramçylyk dabaralary

Halkara ahalteke atçylyk toplumynda baýramçylyk dabaralary

Şu gün Türkmenistanda ilkinji gezek Türkmen alabaýynyň baýramy bilen bilelikde Türkmen bedewiniň

Dowamy
Serdar Berdimuhamedow täze wezipä saýlandy

Serdar Berdimuhamedow täze wezipä saýlandy

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisi geçirildi. Her

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toparlarynyň taýýarlyk işleri bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Prezidenti harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toparlarynyň taýýarlyk işleri bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow

Dowamy
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Bu ýerde hormatly Prezidentimize ady rowaýata öwrülen Akhan atly bedewiň ilkinji at taýynyň

Dowamy
Sähra bedewleriniň aýratynlyklary öwrenilýär

Sähra bedewleriniň aýratynlyklary öwrenilýär

Häzirki wagtda milli Liderimiziň tagallasy netijesinde, paýhasly pederlerimiziň yhlasyndan

Dowamy
Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň baýraklary ugrunda baýramçylyk at çapyşygy geçirildi

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň baýraklary ugrunda baýramçylyk at çapyşygy geçirildi

Ahalteke bedewleri çapyşyklaryň 7-sinde dürli aralyklarda öz ýyndamlygyny we tizligini görkezdiler

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Şapolat atly bedewinde gezim etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Şapolat atly bedewinde gezim etdi

Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň

Dowamy
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Şöhratly pederlerimiziň asylly däpleriniň döwrebap ösdürilmegi ugrunda alada edýän döwlet Baştutanymyz ahalteke

Dowamy