X-то заседание на Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство

X-то заседание на Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство

В столицата под председателството на президента на Туркменистан Гурбангули Бердимухамедов се проведе разширена среща на кабинета на министрите и юбилейната, X среща на Международната асоциация на ахалтекинското коневъдството. На съвместното заседание бяха поканени ръководители на министерства и ведомства, хякими на велаяти, членове на Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство и ръководители на медиите.

Отбелязвайки, че тази година Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство навършва  десет години, държавният глава горещо поздрави публиката с тази значима дата, както и с Националния празник на туркменския кон, пожелавайки на всички големи успехи в развитието на коневъдството.

По време на настоящата среща, каза президентът, ще бъдат разгледани въпросите за по-нататъшното развитие на ахалтекинското коневъдство и конния спорт на международно ниво.

Освен това, днес ще бъдат приети нови членове в Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство, подписани са укази за присъждане на държавни награди на Туркменистан на членове на асоциацията, които извършват ползотворна работа за развитие на ахалтекинското коневъдство у нас и в чужбина.

Освен това ще бъдат определени мястото и времето на XI-тото заседание на тази организация, ще бъдат обсъдени задачите за бъдещето и ще бъдат взети подходящи решения, отбеляза президентът Гурбангули Бердимухамедов.

През 10-те години от създаването на Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство е извършена много работа. В момента 155 юридически и физически лица от 34 държави са членове на Асоциацията. Те направиха много за развитието на коневъдството, което се отрази положително върху увеличаването на броя на коне Ахал-Теке и броя на техните ценители в чужбина.

Както подчерта президентът на Туркменистан, у нас се извършва много планирана работа за популяризиране на „райските“ коне,  отглеждани в продължение на много векове на туркменската земя. За да се развие индустрията за коневъдство и да се провеждат състезания на международно ниво, са изградени и въведени в експлоатация конни комплекси, които отговарят на международните стандарти.

Много е направено за подготовка на специализирани висококвалифицирани специалисти, създадени са съвременни структури за научно обосновано развитие на коневъдството и укрепване на материално-техническата база на индустрията.

За подобряване на социалните условия на живот на нашите коневъди, държавата отпусна средства в размер на 680 милиона щатски долара. Ще продължим да извършваме мащабна работа в тази посока, заяви президентът Гурбангули Бердимухамедов.

Както знаете, в Туркменистан ежегодно в последната неделя на април се отбелязва Националният празник на туркменския кон. За да се отбележи този празник, се провеждат международен конкурс за красота на ахалтекинските коне  и научна и практическа конференция, посветена на наболелите въпроси на коневъдството, конни надбягвания, конни състезания.

За да се въплъти изкусно красотата на нашите „райски“ коне в произведенията на изящните и декоративни изкуства, се организират творчески конкурси. Тези събития издигат славата на световно известните коне Ахал-Теке.

Както по-нататък отбеляза президентът Гурбангули Бердимухамедов, със създаването на Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство беше поставена солидна основа за запазване на чистокръвното състояние на конете Ахал-Теке в света, увеличаване на тяхната популация и широка популярност.

Заедно с това, у нас са създадени всички условия за провеждане на международни състезания - конни надбягвания, национални игри за конна езда и други конни спортове, включително конкур-ипик, маратон с коне.

Много внимание се обръща и на обучението на майстори в конни надбягвания и други конни спортове, състезания по конкур-ипик и национални конни игри. За целта е открит специален център за обучение в конен център в Ашхабад, изградени са модерни открити и закрити арени, които отговарят на международните стандарти.

Проведена е и съответна работа за формиране на законови, икономически и организационни основи за развитието на коневъдството и конния спорт. Приет е Законът на Туркменистан „За коневъдството и конния спорт“, насочен към защита на генофонда от чистокръвни коне Ахал-Теке у нас и регулиране на отношенията, произтичащи от отглеждането, развъждането и използването на коне.

Този документ създава законови гаранции за подобряване на развъждането в коневъдството, за запазване на размножителното ядро ​​на националните породи коне, които са част от международния генофонд, тяхното развъждане и усъвършенстване, което допринася за развитието на коневъдството и конния спорт, както и за постигане на добри резултати в тази посока, каза президентът.

Достоен принос за прославянето на конете Ахал-Теке, популяризирането на изкуството на коневъдството прави и групата за националните конни игри Галкиниш. Говорейки за това, държавният глава посочи успешните изпълнения на тази група на международни циркови фестивали в Москва и Санкт Петербург, Италия, Китайската народна република и Киргизска република, където туркменските ездачи бяха наградени с гран при и златни купи.

Както знаете, програмата на V-те Азиатски игри на закрито и бойни изкуства, проведени през септември 2017 г. в Ашхабад , включи за първи път такъв конен спорт като конкур-ипик. Продължавайки, държавният глава подчерта още веднъж, че у нас - древната родина на конете - се провежда мащабна работа, насочена към развитието на конен спорт от световна класа.

Ще продължим да полагаме всички усилия, за да гарантираме успешното представяне на нашите коне  на международни състезания, заяви държавният глава.

Както бе отбелязано, приоритетните задачи са развитието на индустрията за отглеждане на коне, възстановяването на древни кланови линии, поддържането на чистотата на породата и увеличаването на броя на конете. В тези области взаимноизгодното сътрудничество с чуждестранните коневъди се засили значително.

Във висшите и средните специални образователни институции на страната младите кадри се обучават в различни области на коневъдството и конния спорт.

За тези цели, както и за задълбочено проучване на научна основа на уникалните особености на Ахал-Теке конете, тяхната история, и развъждането им, се изграждат Международна висша школа по коневъдство и Изследователско-производствен център в новия административен център на Ахалския велаят.

И това, подчерта президентът Гурбангули Бердимухамедов, е още едно красноречиво свидетелство за специалното внимание на държавата към развитието на коневъдството на международно ниво.

Благородното дело на туркменските и чуждестранните коневъди по отглеждането на конете Ахал-Теке е оценено. Ние им даваме такива почетни титли като Заслужилият коневъд на Туркменистан, майстор-жокей-треньор на Туркменистан и национален коневъд на Туркменистан. И тази работа ще продължи.

Важна роля играе списанието „Небесните ахалтекински коне“, издадено от Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство в туркменски, руски и английски език, по отношение на широкото отразяване и довеждане до световната общност на историческа и друга ценна информация за домашното коневъдно изкуство.

Координирането на дейностите на тази структура, коневъди, специалисти и експерти също се призовават да популяризират в специалния уебсайт на Асоциацията, създаден в Интернет, където можете да се запознаете с новини от коневъдството, да събирате информация за текущи състезания с ахалтекински коне, международни изложби и конференции.

Както знаете, конете Ахал-Теке привличат ценителите със своята външност, изящество, пъргавина и затова се отглеждат в много страни. В тази връзка президентът отбеляза със задоволство факта, че със създаването на Асоциацията в света значително се увеличи броят на ценителите на тази порода коне, както и желаещите да ги развъждат. И този брой нараства от година на година.

Подчертавайки положителната роля на Асоциацията за установяване на ползотворно сътрудничество между туркмени и много чуждестранни коневъди, държавният глава изрази увереност, че взаимодействието между членовете на тази обществена организация ще продължи да се развива.

По-нататък думата беше дадена на заместник-председателя на кабинета на министрите Е. Оразгелдиев, който отчете текущата мащабна работа по развъждане на чистокръвни коне Ахал-Теке у нас под патронажа на държавния глава, постиженията в областта на опазването и растежа на тази уникална порода.

Както бе отбелязано, в Туркменистан са предприети последователни мерки за формиране на модерна конна инфраструктура, която от своя страна стимулира развитието на конен спорт и международното сътрудничество в областта на развъждането отглеждането, създаването на състезателна индустрия и обучението на ездачи и трениращи. Техниките на туркменското коневъдство, ефективността на която се тества от векове, националното училище за обучение на коне привличат вниманието на професионалисти от различни страни.

Огромна заслуга за възраждането на световната слава на конете Ахал-Теке принадлежи на президента Гурбангули Бердимухамедов, благодарение на който, националното коневъдство е намерило достойно място в живота на страната, съчетавайки наследството, културата, историческия опит на хората и трудолюбието им.

Преди десет години по инициатива на ръководителя на Туркменистан Гурбангули Бердимухамедов е създадена Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство, обединяваща коневъди, специализирани в отглеждането на чистокръвни коне Ахал-Теке, и обучение на висококласни коне за конни състезания, както и учени от различни страни и други страни.

За кратък период от историческа гледна точка, тази организация се превърна в ефективна платформа за взаимодействие на домашни и чуждестранни коневъди. Редовните срещи и консултации на членовете на Асоциацията дават нов тласък на съвместните усилия, насочени към запазване на феномена на породата Ахал-Теке като уникално явление на световната култура, дават възможност за обмен на опит, запознаване с иновации и постижения в индустрията, обогатяване на партньорството с нови проекти, подходящи идеи и бизнес контакти.

От името на всички работници в индустрията, като изрази благодарност към президента на страната за голямото внимание към развитието на туркменското коневъдство, за постоянната помощ за укрепване на неговата материално-техническа база, всеобхватна грижа за домашните коневъди, Е. Оразгелдиев направи предложение за създаване на почетното звание „Türkmenistanyň ussat halypa seýisi“.

След като одобри това предложение и се обърна към председателя на Меджлиса, държавният глава обърна внимание на необходимостта от правилна работа за въвеждане на подходящи изменения и допълнения в законодателството на страната.

След това, под аплодисментите на публиката, президентът Гурбангули Бердимухамедов подписа укази за награждаване на най-изтъкнатите коневъди в страната с държавни награди и връчване на активни членове на Международната асоциация на коневъдството Ахал-Теке, включително и чуждестранни, почетното звание «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» («Заслужил коневъд на Туркменистан»).

Туркменският лидер сърдечно поздрави домашните и чуждестранните коневъди, като им благодари за тяхната работа за повишаване на световната слава на коне Ахал-Теке и пожела на всички нови големи професионални успехи.

Тогава държавният глава даде думата на члена на Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство, директора на конезаводната компания Jeýkob Ferdezuçt GBR на Федерална република Германия, г-жа Катарина-Ирена Ан-Маргарита Якоб, която участва в срещата чрез видеовръзка.

Обръщайки се към президента Гурбангули Бердимухамедов, г-жа Катарина-Ирена Анна-Маргарита Якоб отбеляза, че благодарение на неуморната грижа на туркменския лидер, „райските“ коне станаха постоянна украса на празници не само в гостоприемната земя на Туркменистан, но и във всички краища на планетата, в страни, където също се развъждат Ахал-Теке коне.

Подчертано бе, че в резултат на дейността на държавния глава, показваща висок пример за искрена любов и благоговейно отношение към „небесните“ коне, Туркменистан е пример за целия свят в развитието на коневъдството и укрепването на неговата материално-техническа база.

На благородния труд на коневъдите се дава достойна оценка. Почетните звания в тази област, заедно с изтъкнати туркменски коневъди, се присвояват и на техните чуждестранни колеги. И това е знак за голямо уважение и подкрепа за работещите в индустрията по целия свят.

Както отбелязва г-жа Яков, присъждането на това почетно звание се превръща в незабравимо историческо събитие в живота й и предизвиква огромно чувство на гордост. Изразявайки дълбока благодарност на президента Гурбангули Бердимухамедов за честта, директорът на конезаводната компания Jeýkob Ferdezuçt GBR сърдечно поздрави държавния глава с Националния празник на туркменския кон и му пожела добро здраве, дълголетие и успех в многостранните му дейности.

Поздравявайки г-жа Яков за почетната й титла, президентът пожела нови успехи в развитието на коневъдството Ахал-Теке и увеличаване на славата на „райските“ коне - гордостта на туркменския народ - на международно ниво.

Освен това президентът на Туркменистан даде думата на председателя на Унгарската асоциация на ахалтекинското коневъдство г-н Йозеф Гюле Ньоки, който също участва в днешната среща чрез видеовръзка.

Изразявайки дълбока признателност към държавния глава, г-н Ньоки отбеляза, че туркменският народ е натрупал богат опит в изкуството да продължава традициите хиляди години. В момента туркменските коневъди на световно ниво работят за усъвършенстване на това изкуство и развитие на ахалтекинското коневъдство.

Подчертано бе, че в Туркменистан постиженията на световната наука и съвременните технологии активно се въвеждат в тази  индустрия, което я извежда на водещо място.

Както бе отбелязано, държавният глава се отнася към ахалтекинските коне с голяма любов, посвещава времето си на тях, възторжено възхвалява „райските“ коне в литературното си творчество. Книгите на президента на Туркменистан, посветени на „небесните” коне, описват уникалните традиции за отглеждане и развъждане на коне Ахал-Теке, верни спътници на туркменския народ, които са неразривно свързани с богатата му вековна история и съдба, предавани от поколение на поколение.

Изказвайки благодарност за присъждането на такъв висок ранг, г-н Ньоки подчерта, че това е за него наистина незабравимо и радостно събитие. Възползвайки се от тази възможност, ръководителят на Унгарската асоциация на ахалтекинското коневъдство горещо поздрави държавния глава с Националния празник на туркменския кон.

Поздравявайки г-н Ньоки за присвояването на почетното звание „Türkmenistanyň at gazanan atşynasy“, президентът му пожела по-нататъшен успех в неговите благородни усилия за запазване чистотата на породата и да популяризира красивите ахалтекински коне в света.

Под аплодисментите на присъстващите президентът Гурбангули Бердимухамедов подписа Указа за приемане на съответните граждани на чужди държави и Туркменистан в Международната асоциация на коневъдството в Ахал-Теке.

Държавният глава поздрави новите членове на Асоциацията и пожела на всички големи успехи в решаването на проблемите пред организацията.

Тогава думата беше дадена на заместник-председателя на Върховния съвет по околна среда на Кралство Бахрейн, шейх Файсал бин Рашид бин Иса ал Халифа, който участва в срещата по цифровите видео комуникации.

Възползвайки се от тази възможност, шейх Файсал предаде топли поздрави от краля на Бахрейн, който отправи поздравления до главата на Туркменистан по случай светия месец на Ораз и пожела добро здраве, просперитет и мир.

Благодаря искрено за приемането си като член на Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство, отбеляза почетния гост на Туркменистан и каза, че дълги години изучава с интерес културата и историята на нашата красива страна, където бързо се развива изкуството на коневъдството.

Полагате големи усилия за запазването и популяризирането на най-старата порода коне в света - конете Ахал-Теке, които завладяват с красотата и статута си, подчерта заместник-председателят на Върховния съвет по околна среда на Кралство Бахрейн, гордо отбелязвайки, че той самият е посветил живота си на развитието на коневъдството и конния спорт в неговата страна, където също се работи много в тази посока.

Изразявайки своята максимална готовност да даде своя принос в дейностите на Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство, обединяваща професионалисти и любители на „чудотворните” коне от цял ​​свят, шейх Файсал бин Рашид бин Иса ал Халифа поздрави всички с Националния празник на туркменския кон и отправи пожелания за мир към братския народ на Туркменистан за доброта и просперитет.

Благодаря за информативната реч и любезните думи, адресирани до Туркменистан, президентът Гурбангули Бердимухамедов изрази увереност, че Шейх Файсал, като нов член на Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство, ще участва активно в развитието на туркменско-бахрейските отношения в областта на коневъдството.

Думата се даде на депутата от парламента на Румъния, ръководителя на Междупарламентарната комисия за приятелство на Румъния-Туркменистан, г-н Антал Ищван Янош.

Изказвайки благодарност на президента на Туркменистан за избора на членове на Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство, ораторът подчерта, че възприема това събитие като голяма чест.

По време на възможността да пътувам през древната туркменска земя, Антал Ищван Янош продължи, имах късмета да се запозная с традициите, обичаите, културата и историята на туркменския народ. Особено се възхищавам на Ахал-Теке конете, едни от най-старите и красиви коне на планетата.

Наистина, ахалтекинците потвърждават факта, че в света няма равна на вашата култура и изкуството на коневъдство, те изумяват с методите на развъждане, с методите за отглеждане на коне. Много се радвам, че съм свидетел на постигането на тези високи линии, заяви румънският парламентарист.

Отбелязвайки, че в продължение на много години той насърчава развъждането на чистокръвни коне Ахал-Теке в своята страна, ораторът увери, че в бъдещата парламентарна работа ще допринесе за развитието на Асоциацията.

За пореден път изразявайки благодарност за приемането в Международната асоциация, Антал Ищван Янош поздрави президента Гурбангули Бердимухамедов и всички членове на тази представителна организация с националния празник на туркменския кон, пожелавайки им добро здраве, дълголетие и успехи в дейности за просперитет на Туркменистан.

Благодарейки на Антал Ищван Янош за любезните думи за страната ни, държавният глава изрази увереност, че румънският депутат, заедно с развитието на междупарламентарните отношения, като нов член на Асоциацията ще вземе активно участие в популяризирането на конете Ахал-Теке в света.

Освен това президентът на Туркменистан под аплодисментите на публиката подписа Указа за провеждане през април 2021 г. в Ашхабад на следващото - XI заседание на Международната асоциация наахалтекинското коневъдство.

Както подчерта държавният глава, нашите коне допринесоха значително за формирането на световна култура на коневъдството. И затова ще продължим да продължаваме традициите, наследени от предците, върху развитието на тази сфера. Ще разширим още повече обхвата на нашите дейности по предаването на тези традиции на младото поколение, като насърчаваме любовта им към тези красиви животни.

В заключение на срещата президентът на Туркменистан Гурбангули Бердимухамедов за пореден път поздрави участниците с десетата годишнина от създаването на Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство и Националния празник на туркменския кон, пожелавайки на всички големи успехи в работата им.


Държавна агенция за новини на Туркменистан (TDH) - Туркменистан днес


24.04.2020 г.