Представяне книгата на лидера на туркменския народ, Президента Гурбангули Бердимухамедов

Представяне книгата на лидера на туркменския народ, Президента Гурбангули Бердимухамедов

Всяка година съгласно установената традиция в Туркменистан като всенароден празник, на държавно нивосепровежда„Празник на небесния кон”, олицетворяващ неизменната привързаност на  нацията към своите духовни корени и уникално културно наследство, вкоето  специално място по право заемат легендарните "небесни коне".

Ахалтекинските  коне винаги са били гордостта на Туркменистан От древни времена, името  ахалтекинец се свързва с оазиса Ахал,откъдето са произлезли.

Гордостта на туркменистанците и основната забележителност на Туркменистан - ахалтекинските  конеса  най-добрите коне в света и в „епохата на могъщество и щастие”коневъдството преживява своя истински апогей;на богатите традиции в тази област се дава нов живот благодарение на личния патронаж на Президента на Туркменистан.

Лидерът на туркменския народ  Гурбангули Бердимухамедов има безценен принос в развитието на конния спорт, в популяризирането по света на уникалните коне, както и за разширяване и задълбочаване на туркменско-българските отношения във всички области на социалния и икономическия живот и по-специално в областта на коневъдството.

Българо-Туркменската  Индустриално-Търговска Палата и Сдружението "Общество за приятелство с Туркменистан" високо оценяват инициативата на президента Гурбангули Бердимухамедов за създаване на Международната асоциация на ахалтекинското коневъдство и през 2014 г. БТИТП,както и лично Председателят на БТИТП г-н Георги Агафонов, имаха честта да станат нейни членове. За изключителни постижения в развитието на ахалтекинското коневъдство в Туркменистан, и на международната сцена като държавник от XXI век, Президентът Гурбангули Бердимухамедов - голяма ценител на ахалтекинския кон и автор на книгата "Ахалтекинецът - наша гордост и слава" - бе избран за председател на Асоциацията.

Взимайки в предвид близостта и историческите корени на нашите два народа, тяхната любов и отдаденост на конете, както и желанието да се развиват тесни връзки във всички сфери на социално-икономическия живот, Дружеството за приятелство с Туркменистан реши, че най-добрия начин да запознае  българските читатели и българите като цяло с историята, настоящето и бъдещето на Туркменистан, с неговия безценен принос в развитието на световното коневъдство, е посредством запознаването на читателите с тази забележителна книга, която съчетава увлекателния стил на роман с ясните и строго обосновани научни данни.

В книгата си "Ахалтекинецът - наша гордост и слава"  Президентът на Туркменистан с голяма любов и гордост говори за ненадмината красота, грация, издръжливост, чувствителност, уникалност на ахалтекинските коне, както и за мъдростта на предците, които са инвестирали  любовта и способностите си в , постоянна грижа и внимание за  запазване на ахалтекинците.

 

                       

Един от най-забележителните коневъди е роднина на Президента Гурбангули Бердимухамедов е брат на дядо му Аба Анаев който има голям принос за опазване и подобряване на породата - факт, който също така обяснява голяма част от наследената  любов и почитащо поведение на Гурбангули Бердимухамедов към ахалтекинеца.

Книгата  "Ахалтекинецът - наша гордост и слава"  започва с  глава "Символ на Великотовъзраждане". В нея се разкрива не само сегашното място на коня в йерархията на националните ценности и приоритети на държавността, но исе характеризира културната  доминанта, която определя политиката на страната, където здравето и спорта са неразделни атрибути на социалната структура на обществото.

Следват главите „Свидетелства историята" и "Под слънцето на древната земя." – тук имаме една екскурзия в миналото, разкриваща произхода на коневъдството, което се разглеждапрез вековете и хилядолетията благодарение на писмените извори и археологически открития на територията на Туркменистан.Ахалтекинските  коне и  тяхнатаролявъв военното дело и лова-това е темата на глава „В хармония с природата."

Много интересни отпсихологическа и историческа гледна точка са размишленията на  автора в глава "За туркмена конят евсичко".В нея се разказва  историята на един истински култ към коня, преобладаващ в Туркменистан от  древни времена.

                                                                         

В главата "Най-доброто от най-добрите"се  разказва историята на туркменските коневъди- сейиси, учени и експерти.Последната глава "До нови висоти в спорта" е посветена на триумфа на туркменските коне в Европа след XVIII век.

Значителна част от книгата е секцията "Елит на ахалтекинската порода".Това е каталог на голямото национално наследство - 132 туркменски коня, заснети в цялото си великолепие и генеалогично величие. Всички те са от Президентските конюшни – образцово коневъдно стопанство на Туркменистан с елитно ядро от породата.

 

                                                                       

Книгата завършва с раздел "В помощ на любителите  на конния спорт", където се дават съветиза овладяване на  уменията на езда.

Тази книга е ценна не само за коневъдния  свят и науката, но и дава данни за  историята и етнографиятаи е  източник за изучаване на образуването, формирането и влиянието на туркменското културно наследство.

Ето защо Българо-Туркменската  Индустриално-Търговска Палата и Сдружението "Общество за приятелство с Туркменистан"  се обърнаха с искренна и гореща молба към Негово Превъзходителство, Президента на Туркменистан, г-н Гурбангули Бердимухамедов, да даде съгласие за превод и публикация в България на тази забележителна книга.

 

След получаване на съгласието на Негово Превъзходителство за издаване на книгата, БТИТП и Асоциацията рашиха,че ще направят всичко необходимо тази великолепна книга да стане достояние на най-широк кръг читатели в България. За това, Българo-Туркменистанската Индустриaлно-Търговска Палата и Дружеството за приятелство с Туркменистан ще предоставят безплатно на всички държавни институции, читалища и библиотеки, на всички научни, културни и спортни учреждения в България, екземпляр от тази великолепна книга.

На сайта на Българо-Туркменската  Индустриално-Търговска Палатаможе да четете или да изтеглите книгата "Ахалтекинецът - наша гордост и слава" на четири   езика: български, туркменски, руски и английски.

http://www.btcic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=934&Itemid=1363&lang=bg

http://www.btcic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=925&Itemid=1361&lang=tm

http://www.btcic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=923&Itemid=1359&lang=ru

http://www.btcic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=924&Itemid=1360&lang=en