Türkmenistanyň Prezidenti Şapolat atly bedewinde gezim etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Şapolat atly bedewinde gezim etdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, behişdi bedewleri bilen didarlaşdy — diýip, TDH-nyň habarynda aýdylýar.

Milletiň Lideri Şapolat atly bedewi athanadan çykaryp, onuň bilen birsellem gezim etdi.

 
 
http://www.turkmenistan.gov.tm/photo/photos/1600024662.jpg
 

Soňra döwlet Baştutany bedewi çapuw ýodasyna çykyp, ony öz erkine goýberdi. Şapolat gorgunlap barşyna aýaklaryny ýazdy. Bu görnüşler bedewiň seýsiniň ýetendiginiň nyşanydyr.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bedewler bilen hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

 

turkmenportal.com

13.09.2020