Habarlar

Parasat 2019-njy ýylyň iň owadan aty saýlandy

Parasat 2019-njy ýylyň iň owadan aty saýlandy

Emin agzalary öz pikirlerini ara alyp maslahatlaşyp we geňeşip, halkara gözellik

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilýän dabaralara gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilýän dabaralara gatnaşdy

28-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk toplumynda

Dowamy
Türkmen bedewiniň şanyna: baýramçylyk dabaralaryna badalga berildi

Türkmen bedewiniň şanyna: baýramçylyk dabaralaryna badalga berildi

Düýn aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna

Dowamy
Türkmenistanda Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigi geçirildi

Türkmenistanda Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigi geçirildi

Şu gün Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan dabaralaryň maksatnamasynyň çäklerinde

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Türkmenistanyň Prezidenti Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

3-nji martda Olimpiýa şäherçesini gözden geçirenden soňra, döwlet Baştutanymyz Ahalteke atçylyk toplumyna ugrady

Dowamy
Hormatly Prezidentimiziň bedewi — «Galkynyş» toparyna sowgat

Hormatly Prezidentimiziň bedewi — «Galkynyş» toparyna sowgat

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut özüniň ösdürip ýetişdiren Ruhubelent diýen bedewi döwlet

Dowamy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli we atly gezelenç etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli we atly gezelenç etdi

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, sport bilen, şol sanda welosiped sporty bilen yzygiderli meşgullanmak adamyň saglygyny berkidi...

Dowamy
Milli Liderimiz Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Milli Liderimiz Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Dowamy
Hormatly Prezidentimiziň Akhan atly bedewi - Ginnesiň rekordlar kitabynda!

Hormatly Prezidentimiziň Akhan atly bedewi - Ginnesiň rekordlar kitabynda!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň durmuşynyň her bir güni şanly wakalara beslenýär

Dowamy