Bedewiň taryhy

Türkmen bedewi:asyrlaryň jümmüşinden biziň günlermize çenli

Türkmen bedewi:asyrlaryň jümmüşinden biziň günlermize çenli

Türkmenistan gadymy medeniýetleriň we beýik dessurlaryň ýurdudyr.

Dowamy
Türkmen bedewleriniň gadymy yzlary

Türkmen bedewleriniň gadymy yzlary

Atlar ilki söweş arabalaryna goşulypdyr. Soň-soňlar bolsa münmek üçin peýdalanylypdyr. Ata münmek üçin oňa at esbaplary gerek b...

Dowamy
Türkmen bedewi

Türkmen bedewi

Türkmenistanyň çäginde azyndan 5000 ýyl mundan ozal atyň eldekileşdirilendigi taryhçylar, arheologlar tarapyndan tassyklanylýar

Dowamy